Prohlášení o ochraně osobních údajů koncernu HKS

Podniky koncernu HKS

 1. HKS GmbH industrieller Hersteller von Kompensatoren und Schläuchen, Rostock
 2. HKS-CZ, s.r.o., Litoměřice

(Stav: 25. květen 2018)

My, koncern HKS (dále „HKS“), máme radost z Vaší návštěvy na naší webové stránce a z Vašeho zájmu o náš podnik. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitým úkolem, který při svých obchodních procesech respektujeme. Následně Vás budeme informovat podle čl. 12, 13 a 21 Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) o zacházení s Vašimi osobními údaji při používání naší webové stránky www.hks.de (dále „webová stránka“).

Osobní údaje jsou jednotlivé údaje o osobních a věcných poměrech určité či určitelné fyzické osoby. Pod ně spadají informace, jako občanské jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, údaje o platbách a další osobní údaje potřebné případně pro realizaci obchodu.

I. Odpovědné osoby

HKS GmbH industrieller Hersteller von Kompensatoren
und Schläuchen
Schonenfahrerstraße 1
18057 Rostock

Německo
info@hks.de
Telefon: +49 (0) 381 865 160-0
Telefax: +49 (0) 381 865 160-60

HKS-CZ, s.r.o.
Mlékojedská 1994/7
412 01 Litoměřice

Česká republika
info@hks.cz
Telefon: +420 416 715-211
Telefax: +420 416 715-227

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

1. HKS GmbH industrieller Hersteller von Kompensatoren und Schläuchen

IITR Datenschutz GmbH
Dr. Sebastian Kraska

Marienplatz 2
80331 München

Německo
email@iitr.de

2. HKS-CZ, s.r.o.

HKS-CZ, s.r.o.
Milan Prusa

Mlékojedská 1994/7
412 01 Litoměřice

Česká republika
m.prusa@hks.cz

III. Účely a právní základy zpracování osobních údajů

1. Informační užívání webové stránky

Naši webovou stránku můžete navštívit, aniž byste museli zadávat údaje ke své osobě. Pokud naši webovou stránku použijete pouze pro informace, tedy nebudete vyplňovat žádný dotazníkový formulář, nebo nám jinak nepředáte informace ke své osobě jiným způsobem, nebudeme žádné osobní údaje zpracovávat, s výjimkou údajů, které Váš prohlížeč sdělí, aby Vám návštěvu webové stránky umožnil, jakož i informace, které nám jsou předány v rámci použitých cookies ke statistické analýze užívání naší webové stránky.

Technická připravenost webové stránky

Za účelem technické připravenosti webové stránky je potřebné, abychom zpracovali Vaše určité, automaticky předané informace, aby Váš prohlížeč mohl naši Webovou stránku zobrazit, a Vy jste mohli webovou stránku použít. Tyto informace jsou zjišťovány při každém otevření naší webové stránky automaticky a uloženy na našem přihlašovacím souboru na serveru. Přitom jsou pořizovány následující informace:

 • IP-adresa
 • datum a čas dotazu
 • rozdíl v časovém pásmu ke Greenwich Mean Time (GMT)
 • adresa (URL) vyvolané stránky, resp. obsah stránky, jako např. obrázku
 • status přístupu/HTTP-kód statusu
 • aktuálně přenášený soubor dat
 • webová stránka, ze které přichází požadavek (Referer)
 • identifikace Vašeho webového prohlížeče
 • provozní systém a jeho plocha
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Jmenovaná data jsou námi zpracovávána k následujícím účelům:

 • zajištění bezproblémového vytváření spojení na webovou stránku,
 • zajištění komfortního užití naší webové stránky,
 • vyhodnocení bezpečnosti systému a jeho stability, jakož i
 • k dalším administrativním účelům.

Tato webová stránka je provozována hosting-providerem Hetzner.de. V jeho přihlašovacích souborech jsou ukládány IP-adresy pouze pseudonymizovaně. K tomu je v přihlašovacím souboru ukládána místo skutečné IP-adresy návštěvníka, např. 123.123.123.123, IP-adresa 123.123.123.XXX, přičemž XXX je náhodná hodnota mezi 1 a 254. Vytvoření odkazu na osobu již není možné.

Přihlašovací soubory jsou automaticky po 7 dnech mazány.

Cookies a ukládání informací relace ze strany serveru

Jako cookies jsou označovány malé textové soubory, které se ukládají na Vašem pevném disku do Vámi používaného prohlížeče. Lze si je představit jako malé „upozorňující lístky“, na nichž si místo, které stanoví cookie, poznamenává určité informace, např. o technickém stavu aktuálně probíhajícího spojení.

Cookies nemohou provádět ani programy, ani přenášet viry na Váš počítač.

Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka provedena celkově pro uživatele příznivěji a efektivněji, nebo aby byly technicky vůbec umožněny určité funkce.

Typická cookies jsou tak zvaná session-cookies. V nich je uložen krátkodobě v zakódované podobě identifikátor (session-ID), s nímž lze různé dotazy Vašeho prohlížeče nechat zařadit a přiřadit k téže relaci (session). Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Avšak nastavení svého prohlížeče můžete konfigurovat tak, že např. přijetí jednotlivých nebo i všech cookies bude odmítnuto, nebo se vždy objeví upozornění, než bude ukládáno nové cookie. Úplná deaktivace cookies však může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Používání cookies na naší webové stránce

Tato webová stránka je provozována pomocí online reakčního systému (CMS: Content Management System) Contao (contao.org) a obsahově udržována našimi redaktory.

CMS určuje session-cookies. Vedle jejich funkce, možnosti přiřadit po sobě jdoucí vyvolání relací, mohou být uloženy i technické stavy vyvolání stránky k následnému vyvolání stránky, jako např. naposledy navštívená stránka v rámci webové stránky nebo stavy formuláře, zejména chyby a jiná zpětná hlášení po odeslání, avšak nikoliv data samotná zadaná do formuláře.

Session-cookies jsou vymazána, jestliže prohlížeč zavřete.

Dále používáme cookies, abychom statisticky evidovali užití naší webové stránky, a za účelem vyhodnocení optimalizace naší nabídky pro Vás. Tato cookies nám umožňují rozpoznat při opětovné návštěvě naší stránky automaticky, že jste u nás již byli. Cookie od Google Analytics k opětovnému rozpoznání návštěvy je uloženo 2 roky a zejména po opuštění stránky není vymazáno. Osobní údaje zpracovávané pomocí cookies jsou potřebné pro uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Evidence a vyhodnocování přístupů

Opatření k evidenci uživatelských přístupů na naši webovou stránku uvedená dále a námi použitá jsou provedena na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. S opatřeními ke shromažďování, která budou příště použita, chceme zajistit uspořádání v souladu s poptávkou a nepřetržitou optimalizaci naší webové stránky. Za druhé používáme tato opatření, abychom užívání naší webové stránky mohli statisticky evidovat a vyhodnocovat za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného předpisu.

Google Analytics

K uspořádání v souladu s poptávkou a průběžné optimalizaci našich stránek používáme Google Analytics, službu pro analýzu webu Google Inc. (https://www.google.de/intl/en/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“).

Google je certifikován Dohodou Privacy-Shield a garantuje tím dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Prostřednictvím Google Analytics jsou využívána cookies. Evidované informace o Vašem použití této webové stránky obsahují:

 • typ / verze prohlížeče,
 • použitý provozní systém,
 • referrer-URL (předtím navštívená stránka),
 • hostitelské jméno zpřístupňovaného počítače (IP-adresa),
 • čas dotazu serveru,
 • otevírané stránky,
 • informace o lokalitě

a jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy.

Možnost daná prostřednictvím Google Analytics, analyzovat chování uživatelů přesahující zařízení (Cross-Device-Tracking prostřednictvím User-ID), NENÍ námi využívána. Informace jsou používány k vyhodnocení užívání webové stránky, k sestavování reportů o aktivitách webové stránky, jakož i k výrokům průzkumu trhu a k umožnění požadovaného vytváření našich internetových stránek. V žádném případě Vaše IP-adresa není spojována s jinými daty Google. IP-adresy jsou navíc anonymizovány, takže přiřazení není možné.

Instalaci cookies můžete odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče zabránit.

Osobní údaje shromážděné v Google Analytics jsou po 14 měsících automaticky vymazána. Vymazání osobních údajů, jejichž doba uchování je dosažena, probíhá automaticky jednou za měsíc. Bližší informace k podmínkám využívání a k ochraně osobních údajů najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/en.html, resp. na https://policies.google.com/?hl=en

Kromě toho můžete evidování svých návštěv na naší webové stránce a osobních údajů, které se k tomu vztahují (včetně své IP-adresy), jakož i zpracování těchto osobních údajů ze strany Google zabránit tím, že si stáhnete Browser-Add-on a instalujete (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternativně k Browser-Add-on, zejména u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete evidování ze strany Google Analytics zabránit tím, že kliknete na toto tlačítko:

Tím se spustí Opt-Out-Cookie, které zabrání budoucí evidenci Vašich osobních údajů při návštěvě této webové stránky. Opt-Out-Cookie platí pouze v tomto prohlížeči a jen pro naši webovou stránku a na Vašem zařízení je uloženo. Pokud cookies v tomto prohlížeči vymažete, musí být Opt-Out-Cookie spuštěno znovu. Google Analytics využíváme dále k tomu, abychom osobní údaje z AdWords vyhodnotili ke statistickým účelům. Pokud byste si toto nepřáli, můžete to přes manažera zobrazování zadání (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en) deaktivovat. Další informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s Google Analytics najdete snad v podpoře Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en) a na https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Zapojení služeb a obsahů třetích osob

Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR používáme nabídky obsahu či služeb od jiných poskytovatelů, abychom např. začlenili videa, programové kódy či typy písma.

Tito jiní poskytovatelé mohou obsahy poskytnout pouze tehdy, tedy poslat na Váš prohlížeč, pokud vidí Vaši IP-adresu.

Další informace k účelu a objemu získávání osobních údajů a jejich zpracovávání poskytovateli obsahu a služeb najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele. Tam obdržíte i informace ohledně svých práv a možností nastavení k ochraně své soukromé sféry, zejména k možnostem odmítnutí (Opt-Out).

Pro poskytovatele služeb Google najdete odpovídající informace na adrese google.de/intl/de/policies/privacy. Nastavení k užívání osobních údajů, resp. možnostem odmítnutí, můžete provést na google.com/settings/ads/. Návštěvou na naší webové stránce obdrží Google informaci, že jste otevřeli odpovídající podstránku naší webové stránky. Zprostředkování osobních údajů probíhá nezávisle na tom, zda jste přihlášeni u Google či nikoliv. Pokud jste přihlášeni u Google, jsou Vaše osobní údaje přiřazené přímo k Vašemu účtu. Jestliže si přiřazení svého profilu u Google nepřejete, musíte se před otevřením naší webové stránky odhlásit.

Integrované externí služby a obsahy na naší webové stránce

 

Začleňujeme videa platformy “YouTube”. Tato platforma je službou Google.

Na této webové stránce využíváme nabídku Google Maps. Tím Vám můžeme zobrazit interaktivní mapy přímo na webové stránce a umožnit Vám komfortní využití funkce Mapy.

2 Aktivní užívání webové stránky

Vedle čistě informativního užívání naší webové stránky můžete naši webovou stránku využívat také aktivně, abyste s námi navázali kontakt. Dodatečně k výše popsanému zpracování Vašich osobních údajů při čistě informativním užití zpracováváme pak také Vaše další osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování a zodpovězení Vaší poptávky.

a. Kontaktní informace

Přes připravený formulář na webové stránce s námi můžete navázat kontakt (kontaktní formulář). Přitom jsou zjišťovány následující osobní údaje:

 • jméno,
 • e-mailová adresa*
 • žádost*

Pouze zadání platné e-mailové adresy a Vaší žádosti je potřebné (*povinná pole), abychom věděli, od koho dotaz pochází a abychom ho mohli zodpovědět. Další údaje mohou být učiněny dobrovolně a slouží nám pro lepší porozumění Vašeho dotazu a zajištění nutných kroků k jeho zpracování. Zpracování osobních údajů za účelem navázání kontaktu s námi probíhá podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu, který se provádí vyplněním kontaktního formuláře a skutečného navázání kontaktu odesláním zprávy.

Námi získané osobní údaje pro použití kontaktního formuláře jsou ukládána v interním systému správy zakázek (software). To nám umožňuje i v budoucnu s Vámi komunikovat kvalifikovaně, tedy např. v souvislosti s předchozí komunikací. Můžete nás kdykoliv oslovit, abychom osobní údaje s konečnou platností vymazali.

b. Zaslání žádosti o místo

Vaše osobní údaje zpracujeme v rámci Vaší žádosti o místo, pokud nám je per e-mail poskytnete.

Zpracování osobních údajů

Zpravidla jsou z údajů uchazečů obsažené následující údaje: jméno a příjmení, příp. Váš akademický titul, datum narození a místo narození, kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo a/nebo číslo mobilu), podklady žádosti (motivační dopis, životopis, vysvědčení), jazykové znalosti, schopnosti. Osobní údaje, která máme od Vás k dispozici, jsou v rámci zákonných zadání základem pro naše rozhodování v procesu ucházení se o místo. Pro rozhodnutí používáme např. Vaši profesní kvalifikaci, zda Vás v užším výběrovém řízení zohledníme, nebo osobní dojem v rozhovoru s uchazečem, abychom se rozhodli, zda Vám nabídneme místo, o které jste se ucházeli.

Vaše osobní údaje přitom zpracováváme na základě následujících právních základů:

 • Zpracování osobních údajů pro rozhodnutí o odůvodnění pracovního poměru, čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 str. 1 BDSG-nový (=nový spolkový zákon o ochraně osobních údajů)

c. Využití pro reklamní účely, jako reklamní maily, pozvánka na akce, ankety atd.

HKS zpracovává a využívá od Vás získané osobní údaje pro účely reklamy nebo průzkumu trhu a mínění výhradně v objemu přípustném zákonem, tzn., pokud to je právně přípustné nebo s Vaším svolením.

Jestliže obdržíme Vaši e-mailovou adresu v souvislosti s uzavřením smlouvy a poskytnutím našeho zboží či služeb a Vy jste nevyslovili nesouhlas, vyhrazujeme si, že Vám příležitostně zašleme nabídky k podobným produktům, z naší nabídky per e-mail. Toto používání Vaší e-mailové adresy můžete kdykoliv zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené pod bodem 1 nebo přes odkaz v reklamním e-mailu, který je k tomu určen, odvolat, aniž by za to vznikly jiné, než spojové náklady podle základních tarifů.

V rámci reklamní komunikace zpracováváme povinné údaje, jako např. Vaši e-mailovou adresu. Reklamní komunikaci můžete kdykoliv zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené pod bodem 1 zablokovat, resp. i tak, že kliknete na odkaz uvedený v reklamním mailu a provedete zablokování.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro rozesílání reklamních mailů, pozvánky na akce, ankety atd. a na základě personalizace oslovení podle následujících právních základů:

 • Pokud jste nám udělili svůj souhlas per proces Double-Opt-In podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR;
 • Pokud jste nám sdělili svou e-mailovou adresu v souvislosti se získáním zboží nebo služeb, nebo jsme Vám zaslali personalizovanou reklamu, k ochraně našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR ve spojení s § 15 odst. 3 TMG (zákon o telemédiích) ve spojení s § 7 odst. 3 UWG (zákon proti nekalé soutěži); náš oprávněný zájem se zakládá na našich ekonomických zájmech o provedení reklamních opatření a reklamy orientované na cílové skupiny.

IV. Odkazy

Některé odstavce naší webové stránky mohou obsahovat odkazy (linky) na webové stránky jiných poskytovatelů. Tyto webové stránky podléhají vlastním zásadám na ochranu osobních údajů. Za jejich provoz, včetně manipulace s údaji, nejsme odpovědní. Jestliže pošlete informace na takové stránky, nebo přes ně, jiným poskytovatelům, měli byste si zkontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek dříve, než jim poskytnete informace, které mohou být přiřazeny k Vaší osobě.

V. Kategorie příjemců

S Vašimi osobními údaji se nejprve seznámí jen naši zaměstnanci. K tomu Vaše osobní údaje, pokud je to zákonem dovoleno nebo předepsáno, sdělíme jiným příjemcům, kteří pro nás poskytují služby v souvislosti s naší webovou stránkou.  Předávání Vašich osobních údajů přitom omezujme na nejnutnější. Zčásti naši poskytovatelé služeb obdrží Vaše osobní údaje jako zpracovatel zakázky, a pak jsou při zacházení s Vašimi osobními údaji přísně vázáni našimi pokyny. Zčásti nakládají příjemci s Vašimi osobními údaji, která jsme jim předali, samostatně.

 • popř. poskytovatelé platebních služeb a banky, při realizaci platby,
 • poskytovatelé logistiky, aby Vám mohli zboží doručit,
 • poskytovatelé IT při administraci a hostingu naší webové stránky,
 • inkasní podniky a právní poradci při uplatnění našich nároků
 • popř. další kategorie příjemců.

VI. Transfer do třetích zemí

V rámci používání nástrojů Google převádíme Vaši zkrácenou IP-adresu do USA. Převod osobních údajů se zakládá na prováděcím usnesení (EU) 2016/1250 Komise EU ze dne 12. července 2016 podle směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady o přiměřenosti vyžadované ochrany ochranného štítu osobních údajů EU-US.

Jinak Vaše osobní údaje do zemí mimo EU, resp. EHP, nebo mezinárodním organizacím nepředáváme.

VII. Bezpečnost

Osobní údaje, které jsou vyměňovány mezi Vámi a HKS, jsou přenášeny přes zakódovaná spojení, která odpovídají aktuálnímu stavu techniky. Prostřednictvím SSL (Secure Socket Layer) je přenos osobních údajů v oblasti zabezpečené proti přístupu před ilegálním přístupem k údajům chráněn (256-Bit SSL). Tento proces kódování poznáte podle toho, že se na spodní liště menu Vašeho okna prohlížeče objeví symbol klíče a adresa začíná „https://“. K tomu provádíme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje, která spravujeme, proti náhodné či úmyslné manipulaci, ztrátě, narušení nebo proti přístupu neoprávněných osob. Proti neautorizovaným přístupům HKS používá systém Firewall.

Naše zpracování osobních údajů a naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickými vývoji přizpůsobeny aktuálním danostem a požadavkům a nepřetržitě je vyvíjíme.  Naši zaměstnanci zabývající se zpracováním osobních údajů jsou povinni dodržovat utajení osobních údajů.

VIII. Vaše práva jakožto dotčené osoby

Jakožto dotčené osobě Vám náleží při zákonných předpokladech následující páva, která vůči nám můžete uplatnit:

Právo na informaci: Jste kdykoliv oprávněni, v rámci čl. 15 GDPR požadovat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, která se Vás týkají. Pokud je tomu tak, jste v rámci čl. 15 GDPR dále oprávněni obdržet informaci o těchto osobních údajích, jakož i určité další informace (mj. účely zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, plánovaná doba uložení, původ osobních údajů, použití automatizovaného rozhodování a v případě přenosu do třetí země vhodné záruky) a kopii svých osobních údajů.

Právo a oprava: Jste oprávněni, podle čl. 16 GDPR, požadovat od nás, abychom opravili Vaše uložené osobní údaje, jestliže jsou nevhodná či chybná.

Právo na vymazání: Jste oprávněni, za předpokladů čl. 17 GDPR, od nás požadovat, abychom osobní údaje, které se Vás týkají, neprodleně smazali. Právo na vymazání neexistuje mj., jestliže je zpracování osobních osobních údajů potřebné pro (i) výkon práva na svobodné vyjádření mínění a informace, (ii) ke splnění právní povinnosti, které podléháme (např. zákonné povinnosti ukládání), nebo (iii) k uplatnění, vykonání či obraně právních nároků.

Právo na omezení zpracovávání: Jste oprávněni, za předpokladů čl. 18 GDPR, požadovat od nás, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Jste oprávněni, za předpokladů čl. 20 GDPR, požadovat od nás, abychom Vám předali Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, platném a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání: Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoliv a bez udání důvodů odvolat. Odvolání se však netýká oprávněnosti zpracování provedeného až do doby odvolání.

Právo na protest: Jste oprávněni, za předpokladů čl. 21 GDPR, podat protest proti zpracování Vašich osobních údajů, takže musíme zpracování Vašich osobních údajů ukončit.  Právo na protest spočívá pouze v mezích určených v čl. 21 GDPR. Ostatně naše zájmy mohou být v rozporu s ukončením zpracování, takže přes Váš protest jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat.

Právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu: Jste oprávněni, za předpokladů č. 77 GDPR, podat stížnost u dozorčího úřadu, zejména v členském státě v místě svého pobytu, svého pracoviště, nebo místě domnělého pochybení, jestliže jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů odporuje GDPR. Právo na podání stížnosti existuje nehledě na jiný správní či soudní opravný prostředek.

Pro nás příslušné dozorčí úřady jsou:

1. HKS GmbH industrieller Hersteller von Kompensatoren und Schläuchen

Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Meklenbursko-Přední Pomořansko

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern

Werderstraße 74a
19055 Schwerin

Telefon: +49 (0) 385 594 94-0
Telefax: +49 (0) 385 594 9458
info@datenschutz-mv.de

www.datenschutz-mv.de
www.informationsfreiheit-mv.de

2. HKS-CZ, s.r.o.

Litomerice Data Protection Officer
Antonin Terber
gdpr@litomerice.cz

Uplatnění Vašich práv

Vaše žádosti ohledně výkonu Vašich práv by měly být adresovány podle možnosti písemně na výše uvedenou adresu dozorčího úřadu nebo přímo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů

Doporučujeme Vám ovšem zaslat stížnost vždy nejprve našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

IX. Rozsah Vašich povinností k poskytování osobních údajů

Zásadně nejste povinni nám svá osobní údaje sdělovat. Jestliže to však neuděláte, může se stát, že Vám nebudeme moci poskytnout webovou stránku se všemi technickými funkcemi, Vaše dotazy na nás nebudeme moci zodpovědět a nebudeme moci s Vámi uzavřít žádnou smlouvu.

X. Automatizované rozhodování / profilování

Nepoužíváme žádná automatizovaná rozhodnutí či profilování (automatizovaná analýza Vašich osobních poměrů).

Informace o Vašem právu na protest podle čl. 21 GDPR

 1. Máte právo kdykoliv proti zpracování svých údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR (zpracování osobních údajů na základě zvážení zájmů) nebo čl. 6 odst. 1 e GDPR (zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu), podat protest, jestliže k tomu existují důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace.
  Jestliže vznesete protest, nebudeme již Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže bychom mohli pro zpracování prokázat naléhavé důvody potřebné ochrany, které Vaše zájmy, práva a svobody převáží, nebo jestliže zpracování slouží uplatnění, vykonání či obraně právních nároků.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých případech i proto, abychom provozovali přímou reklamu. Pokud si nepřejete reklamu dostávat, máte kdykoliv právo vznést proti tomu protest; toto platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou ve spojení. Tento protest budeme pro budoucnost respektovat.
  Vaše osobní údaje nebudeme již zpracovávat pro účely přímé reklamy, jestliže se zpracováním pro tyto účely nebudete souhlasit.

Protest může být proveden neformálně a měl by být, pokud možno, adresován na kontaktní údaje našeho podniku uvedené pod bodem I. nebo přímo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů podle bodu II.

XI. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Čas od času je potřeba obsah existujícího prohlášení o ochraně osobních údajů přizpůsobit. Vyhrazujeme si proto právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv změnit. Případné změny budou učiněny zveřejněním změněného prohlášení o ochraně osobních údajů na naší webové stránce. Pokud není určeno jinak, budou takové změny okamžitě účinné. Kontrolujte tedy prosím pravidelně toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste měli k nahlédnutí vždy nejaktuálnější verzi.

Naposledy aktualizováno v květnu 2018