Univerzální kompenzátory

Univerzální kompenzátory se skládají ze dvou kovových měchů, které jsou spojeny středovou trubkou. Pohyb univerzálního kompenzátoru není omezeno závitovou tyčí ani kloubovým předpětím, takže univerzální kompenzátory mohou absorbovat jak axiální tak i laterární pnutí.

Univerzální kompenzátor HKS DN 1000 s oboustranně otočnými obrubovými přírubami a transportními vzpěrami
Univerzální kompenzátor HKS s transportními vzpěrami

Díky středové trubce je docíleno u univerzálního kompenzátoru vysoké tuhosti a vysoké odolnosti při laterárním pnutí ve srovnání s provedením axiálního kompenzátoru s pouze jedním měchem.

Univerzální kompenzátor je možné zpravidla použít až do tlaku 6 barů. Předpokladem pro volbu užití univerzálního kompenzátoru je možnost umístit požadované pevné body a osová vedení.