Laterální kompenzátory

Laterální kompenzátory jsou kompenzátory, které absorbují pohyby v příčném směru (postranní k průběhu části potrubí). Jsou vybaveny dvěma nebo více závitovými tyčemi nebo otočným kloubovým předpětím tak, aby se zabránilo pohybu měchů v axiálním směru.

Laterální kompenzátor HKS s oboustranně oválnými přírubami a táhly
Laterální kompenzátor HKS

Výhody laterálních kompenzátorů

 • Relativně jednoduchá koncepce
 • Relativně nízké zatížení pevných bodů
 • Tlumení pohybu ve všech směrech ve stejné úrovni
 • Snížené zatížení pevného bodu, oproti axiálnímu kompenzátoru
 • normální vedení je dostačující
 • tlaková zkouška i bez pevných bodů je možná

Nevýhody laterálních kompenzátorů

 • změna proudění je nutná
 • Větší nároky na prostor (než u např. u axiálních)
 • vyšší pořizovací cena (než u například u axiálních)
 • Není možné axiální pnutí
 • Malé a střední tlumení pohybů

Typy laterálních kompenzátorů

Montážní provedení
 • laterální kompenzátory mohou být vyrobeny se svarovými spoji, přírubovými spoji - pevný/volný nebo kombinací těchto možností, v závislosti na přání zákazníka.
Jeden/ Dva měchy
 • laterální kompenzátory mohou být vyrobeny s jedním měchem nebo dvěma měchy a středovou trubkou.
Spojovací/Závitové tyče /otočné kloubové předpětí
 • laterální kompenzátory mohou opatřeny spojovacími tyčemi (kuželové podložky), nebo kloubovým otočným předpětím. U provedení se spojovacími tyčemi se jedná jen o tlumení lehkého zatížení malými silami.
 • U provedení kloubovým otočným předpětím (táhla + čepy) se jedná o více stabilní verzi, která je navržena tak, aby vyhovovala zatížení velkými silami, kde je čepy přesně definována možnost točivého pohybu.

 

Zjednodušené grafické znázornění kompenzátoru v laterálním pohybu
Zjednodušené grafické znázornění kompenzátoru v laterálním pohybu