Axiální kompenzátory

Axiální kompenzátory jsou kompenzátory, které tlumí především pohyb v podélném směru - axiální na výpusti rovné části potrubí.

Axiální kompenzátor HKS s oboustranně otočnými obrubovými přírubami a vodicí trubkou
Axiální kompenzátor HKS obrubové příruby a vodicí trubka

Výhody axiálních kompenzátorů

 • Snadná kompenzace
 • malé nároky na nezbytný prostor
 • žádná změna pohybu toku
 • všestranný pohyb možný
 • není vyžadována změna toku
 • nízké jednotkové náklady

Nevýhody axiálních kompenzátorů

 • velké axiální síly při vyšších provozních tlacích
 • je zapotřebí silných pevných bodů a dobrého axiálního vedení potrubí
 • malé a střední záznamy pohybu
 • pro tlumení větší dilatace potrubních systémů je třeba užít více axiálních kompenzátorů současně
 • na dlouhých potrubních celcích, je potřeba více pevných bodů a více vedení potrubí.
Typy axiálních kompenzátorů
Montážní provedení
 • Axiální kompenzátory mohou být vyrobeny se svarovými spoji, přírubovými spoji - pevný/volný nebo kombinací těchto možností, v závislosti na přání zákazníka.
Vodící trubka
 • Aby se zabránilo předčasnému opotřebení měchu a nechtěné turbulenci (např. při vysokých rychlostech proudění média v potrubí), může být vybaven axiální kompenzátor vnitřní vodící trubkou.
Vnější ochranná trubka
 • K ochraně kovového vlnovce před vnějšími mechanickými účinky mohou být vybaveny axiální kompenzátory vnější ochranou trubkou.
Jeden nebo dva měchy
 • Axiální kompenzátory mohou být vyráběny s jedním nebo dvěma měchy, které jsou spojeny středovou trubkou (viz též Univerzální kompenzátory)

 

Zjednodušené grafické znázornění kompenzátoru v axiálním pohybu
Zjednodušené grafické znázornění kompenzátoru v axiálním pohybu