Inženýrství pro kompenzátory, hadicovou technologii a potrubní systémy

Již téměř čtyři desetiletí kombinují inženýři HKS zkušenosti a odborné znalosti v oblasti kompenzátorů, hadicové technologie a rozvodů potrubních systémů. Profesionální CAD specialisté konstrukčního a vývojového oddělení úzce spolupracují se zákazníky HKS a příslušnými normalizačními orgány.

Technické inovace jsou tak do praxe realizovány v podobě výrobků a řešení splňujících dané potřeby a normy.

HKS nabízí

  • Poradenství a kalkulaci při výběru kompenzátorů, hadic a pružin s ohledem na pokyny pro instalaci a plánování
  • Statické výpočty potrubí podle předpisů
  • Návrh konstrukčních dílů metodou konečných prvků (finite element method)
  • Statická a dynamická analýza pro různé případy zátěže
  • Analýza napětí u potrubí z různých materiálů: ferity, austenity
  • Analýza napětí s přihlédnutím k zátěžové kombinaci různých tlaků a teplot