Inženýrství

Již téměř tři desetiletí, HKS technici kombinují zkušenosti a odborné znalosti v oblasti technologií kompenzátorů a hadic. Profesionální CAD odborníci konstrukčního a vývojového oddělení jsou v úzké spolupráci se zákazníky HKS a příslušnými normalizačními orgány.

Technické inovace jsou prakticky realizovány v potřebných a normu splňujících výrobcích:

HKS nabízí

  • technické poradenství při výběru vhodných kompenzátorů a hadic, s přihlédnutím k montáži a plánováným směrnicím
  • prakticky zaměřený návrh a výpočet HKS-kompenzátorů
  • Kompletní nabídku, včetně náčrtů s technickými údaji
  • neustálé zdokonalování produktů dle současné úrovně techniky, při zohlednění platných norem a předpisů
  • tržně a zákaznicky orientovaný nový vývoj