Kompenzátory a hadice HKS

Kompenzátory a hadice jsou elastické díly. Kompenzátor slouží k absorpci dilatace a vibrací nebo k montážnímu vyrovnávání komponent zařízení. Hadice jsou především používány jako spoj mezi stacionárními a pohyblivými jednotkami nebo k vyrovnávání u paralelních odchylek potrubí.

Dle použití mohou být kompenzátor nebo hadice z různých materiálů, jako ocel, nerezová ocel, slitin na bázi niklu, pryže, textilie, PTFE nebo teflonu. Konstrukci určuje především vedené médium, tlak, teplota, velikost a směr absorbované dilatace.

V našich výrobních závodech v Německu a České republice vyrábíme s naším týmem zkušených pracovníků kovové kompenzátory, vlnovcové kompenzátory, čočkové kompenzátory, čtyřhranné kompenzátory, gumové kompenzátory, tkaninové kompenzátory, kovové, hydraulické a gumové hadice a komponenty pro výstavbu zařízení a potrubí.

Naše kompenzátory a hadice jsou našimi zkušenými a ochotnými kontaktními partnery v oblasti prodeje přesně konstruovány s ohledem na požadavky našich zákazníků.

Spektrum nabídky HKS

HKS vyrábí kompenzátory a hadice pro mnoho různých oblastí použití. Výroba sahá od průmyslově vyráběných standardních kompenzátorů až po speciálně navržené kompenzátory na základě individuálních požadavků zákazníků.

Oblasti použití kompenzátorů

 • Kompenzace změn délky potrubí vyvolaných tepelnou změnou v potrubních systémech
 • Snížení působení sil a momentů v přípojkách
 • Kompenzace relativního pohybu mezi částmi zařízení
 • Kompenzace změn při posunu základů nebo podloží
 • Tlumení vibrací a hluku
 • Kompenzace montážních nepřesnost
 • Demontážní prvek armatur

Oblasti použití pro hadice

 • Spojení mezi stacionárními a mobilními jednotkami
 • Kompenzace pohybu při zdvihu
 • Kompenzace tepelné délkové roztažnosti
 • Vyrovnání paralelního vychýlení potrubí