Veletrhy & další akce

HKS je pravidelně zastoupena na veletrzích za účelem vystavovat náš kompletní sortiment výrobků a docílit přímého dialogu se zákazníky a potenciálními odběrateli. Najdete nás na následujících veletrzích:

V současné době se neplánuje žádná účast na veletrhu.

HKS-Messestand-Achema
HKS-Messestand auf der Achema