Veletrhy & další akce

HKS je pravidelně zastoupena na veletrzích za účelem vystavovat náš kompletní sortiment výrobků a docílit přímého dialogu se zákazníky a potenciálními odběrateli. Najdete nás na následujících veletrzích:

V současné době se neplánuje žádná účast na veletrhu.

Veletržní stánek HKS na Achema s 2 pracovníky prodeje
Veletržní stánek HKS na Achema