Zkoušky

Za účelem doložení odpovídající kvality výrobků dle HKS – požadavků kvality, jsou prováděny všechny potřebné testy-zkoušky před zahájením výroby, během výroby a po skončení výroby:

Provedené testy

  • standardní vstupní kontrolu
  • monitorování výroby
  • zkoušky těsnosti (Helium zkouška těsnosti)
  • tlakové zkoušky (tlakové zkoušky vodou)
  • kapilární zkoušku (PT penetrační test)
  • kontrolu rozměrů a vizuální kontrolu (VT vizuální test)
  • RTG –(X-ray) kontrolu svarů (na přání zákazníka)
  • externí audity (TÜV, BV, LRS, DVGW, GL)
Test úniku hélia