Výfukové kompenzátory

Výfukové kompenzátory jsou speciální axiální nebo univerzální kompenzátory, které se používají u výfukových zařízení a jsou dimenzovány pro nízkotlaké stupně (PN 1). Kromě toho mohou přenášet nepatrné laterární pohyby a tlumit určité frekvence.

Další informace k Axialním- a Universalním kompenzátorům

Výfukový kompenzátor HKS DN 150 s oboustranně otočnými obrubovými přírubami
Výfukový kompenzátor HKS