Produkty a služby

HKS vyrábí kompenzátory a hadice pro mnoho užití. Výroba je v rozsahu od průmyslově vyráběných standardních kompenzátorů až po speciálně navržené kompenzátory na základě individuálních požadavků zákazníků.

Uplatnění kompenzátorů

 • odstranění / zamezení změn délky potrubí vyvolaných tepelnou změnou v potrubních systémech
 • snížení působení sil a momentů na přípojkách
 • kompenzace relativního pohybu mezi částmi zařízení
 • kompenzace změn při posunu základů nebo podloží
 • tlumení vibrací a hluku
 • kompenzace montážních nepřesností (odchylek)
 • montážní prvek potrubí

Užití pro hadice

 • spojení mezi stacionárním a mobilním zařízení
 • tlumení pohybu zdvihu
 • tlumení tepelné délkové roztažnosti
 • vyrovnání paralelního vychýlení potrubí